Advies en Consultancy

Oriƫntatiefase

Het is slim om al in een vroeg stadium een goede adviseur te betrekken. Met Lecon krijg je in de orientatiefase al een helder beeld van de marktontwikkelingen, de stand van de techniek en leer je van best practices uit mijn brede ervaringen. Dit voorkomt dat je in valkuilen loopt en geeft richting aan de latere planvorming en inventarisatie.

Met Lecon kies je voor een adviseur die ook realiseert!

Het, vaak dure, advies van een consultant-only, moet dan door een andere projectmanager gerealiseerd worden. Dit leidt maar al te vaak tot teleurstellingen en niet terug te verdienen kosten, zodat je bij aanvang al met 1-0 achterstaat. Bovendien schrikt zo'n ervaring in veel gevallen het hogere management af om nogmaals fiat te geven voor het project.

Omdat Lecon ook de projectrealisatie aanbiedt, voorkom je dat er in de oriƫntatiefase onrealistische verwachtingen worden gewekt.

Planvorming en inventarisatie

Nadat er vastgesteld is dat een project toegevoegde waarde kan bieden, moet er commitment komen binnen de organisatie. Daarom moet duidelijk gecommuniceerd worden welk doel een project dient en hoe dit medewerkers helpt en hoe het past in de directievisie en het directiebeleid. Vanzelfsprekend onderbouwd door een realistische kosten - opbrengsten analyse.

Lecon zorgt ervoor dat alle aspecten wordt beschreven in een SMART Visiedocument. Dit geeft houvast, biedt gelegenheid intern helder te rapporteren en helpt de directie bij het nemen van een gefundeerde beslissing over de projectfase.