Totaaladvies en projectmanagement in dienst van je gebruikers

Met Lecon beschik je over een partner die voorgenomen projecten van A tot Z kan begeleiden. Dat traject begint met doordacht advies, meteen vanaf het begin van de oriëntatiefase.

Lecon levert advies op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Relaties huren mij in bij vraagstukken op het gebied van:

  1. Veiligheid
  2. Beveiliging
  3. Facility Management

De organisaties waarbinnen Lecon veel ervaring heeft, bevinden zich in de zakelijke dienstverlening, OV, industrie, overheden en onderwijs.

Is de scope van het project vastgesteld, dan neemt Lecon je de gehele projectbegeleiding uit handen en zorgt voor oplevering binnen de gestelde termijn en projectbudget.

Voorbeelden van projecten waarin Lecon zich gespecialiseerd heeft, zijn de implementatie van:

Beveiligingstechniek

  • Toegangscontrole;
  • Cameraobservatie;
  • Inbraakdetectie;
  • Security Management en PSIM.

Gerelateerde projecten

  • BHV-organisatie, calamiteitenplannen en bedrijfsnoodplannen;
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Taak Risico Analyse;
  • Aanbestedingen in samenwerking met Procurement en de betreffende DMU.

Lecon heeft een heldere visie op dienstverlening en werkt volgens een duidelijke en gestructureerde aanpak, waarbij de gebruikers binnen je organisatie een belangrijke plaats innemen. Zij zijn het immers die draagvlak moeten geven voor nieuwe maatregelen.

IT-snijvlak

Lecon heeft bij uitstek ervaring met implementaties binnen een complexe IT-infrastruur. Een goede samenwerking met de ICT-organisatie is een succesfactor. Hierdoor wordt de demarcatie tussen technisch of applicatief beheer en functioneel beheer helder vastgelegd. Pas dan kan een systeem veilig in gebruik genomen worden.

Zonder een goede IT-infrastructuur en -support is vrijwel elk project kansloos

Onafhankelijk

Lecon is zelfstandig en 100% onafhankelijk. Dit zijn absolute vereisten om objectief naar een case te kunnen kijken. Lecon heeft bewezen een goede sparringpartner te zijn op de verschillende niveau’s en voor alle stakeholders binnen een organisatie.

Daarbij heeft Lecon ruime kennis over innovaties, de verschillende leveranciers en hun oplossingen, waardoor vraagstellingen en ideeën al in een vroeg stadium goed getoetst kunnen worden op haalbaarheid en realiteit.