Het waarmaken van jouw verwachtingen

Zodra groen licht is gegeven aan het eind van de planning- en inventarisatiefase, begint het project zelf. Lecon onderscheidt de volgende fasen:

  1. Projectteam samenstellen en opstarten;
  2. Programma van eisen ten behoeve van de functionele behoeften opstellen;
  3. Uitvraag aan de markt of aanbesteding doen;
  4. Beoordeling en advies van offertes;
  5. Implementatie begeleiden;
  6. Afstemmen SLA en KPI's;
  7. Opleveren conform programma van eisen;
  8. Overdracht naar beheer organisatie.

De overeengekomen KPI's worden ten behoeve van de beheerfase conform afspraken geborgd in een SLA.

Lecon zorgt ervoor dat jij de controle hebt

Na het project houdt het niet op

Wanneer het project afgerond en overdragen is aan de hand van het opleveringsprotocol, gaat jouw organisatie ermee de operationele fase in. Pas dan zie je op grote schaal het effect van je project. Natuurlijk is het onmogelijk dit volledige beeld te verkrijgen tijdens de projectfase. Daarom volgen nog 2 heel belangrijke onderdelen:

  1. nazorg en finetuning
  2. monitoring en verbeteradviezen

We spreken een periode af waarbinnen Lecon nauwgezet de operationele ontwikkelingen volgt en bespreekt of en waar deze nog finetuning behoeven.

Tenslotte is het verstandig om Lecon, in de rol van consultant, de vinger periodiek aan de pols te laten houden. Proces en organisatie zijn immers nooit statisch? Juist onafhankelijke en externe monitoring leidt tot signalering van kansen en verbeteradviezen met daadwerkelijk toegevoegde waarde.