Visie

Veiligheid en beveiliging zijn het bewust nemen van risico’s. Dit kan tegenstrijdig overkomen, maar is het niet. Lecon kijkt heel nuchter naar een vraagstelling. Bij adviezen en projecten wordt op een pragmatische manier de afweging gemaakt tussen risico’s en in te zetten middelen en te nemen maatregelen. Een heel simpel voorbeeld: je kunt voor duizenden euro's een bergruimte beveiligen, maar als er niets duurders dan een oude stofzuiger te halen valt, ben je niet handig bezig.

Daarnaast vindt Lecon het aspect "gastvrijheid" van groot belang. Systemen staan in dienst van de gebruiker en nooit andersom. Er zijn enorm veel oplossingen te verkrijgen, de ene nog spectaculairder dan de andere. Bottomline gaat het Lecon erom: "Wàt werkt binnen jóuw specifieke organisatie? Welke oplossing, welke technieken?" Pragmatisch is ook hier het sleutelkenmerk van de aanpak van Lecon.

Een investering moet duurzaam en toekomstvast zijn. Het is daarom belangrijk om bij een vraagstelling altijd de eisen, verwachtingen en doelstellingen over een zo lang mogelijke termijn helder te krijgen.

Bij veiligheid past geen tunnelvisie

Over Leon Godschalk

Na een succesvolle afronding van de studie Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool, heb ik met succes gedurende meerdere jaren gewerkt in een organisatie waarbinnen safety en security succesfactoren zijn: Amsterdam RAI. In mijn rol als Security Officer en Projectleider Securitytechniek ken ik zowel het operationele als het managementdeel van dit gecompliceerde takenpakket.

Toen kwam de uitnodiging van Nsecure om hen te komen versterken. Nsecure was 100% dochter van het beursgenoteerde Nedap en een belangrijke speler onder leveranciers van safety- en securityoplossingen, alsmede ontwikkelaar van een security management platform. Hier heb ik mijn ervaring kunnen inzetten bij advies aan uiteenlopende organisaties. Het betrof hier grote ondernemingen binnen de overheid, zakelijke dienstverlening, logistiek, publiek transport en de energiesector.

Met de stap naar de P&R-groep kon ik invulling geven aan mijn behoefte om onafhankelijk en in opdracht van de eindgebruiker te werken. Dit stelde me in staat daadwerkelijk een echt passende invulling te realiseren van vraagstukken op safety- en securitygebied.

Hoewel de P&R Groep een schitterende werkomgeving biedt, was er altijd de stip aan mijn horizon: zelfstandig ondernemer worden. Die kans kwam eerder dan gedacht. Begin 2019 kreeg ik een prachtige kans om voor ProRail als zelfstandige ondernemer aan de slag te gaan in de rol van consultant. Deze opportunity wilde ik simpelweg niet laten lopen: Lecon werd een feit!