Natuurlijk houdt Lecon zich aan de wet

Lecon kan persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maak ik op de website gebruik van cookies. Hierover wil ik je graag duidelijk en transparant informeren.

Hieronder de belangrijkste begrippen in deze context:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en email adres.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Cookies: Met behulp van cookies verzamelt Lecon verschillende gegevens. Denk aan: je IP- adres, paginabezoek(en), besturingssysteem, device, herkomst- en bestemmingspagina’s, klik- en scrollgedrag, etc.

Van wie verwerkt Lecon persoonsgegevens?

Lecon verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie ik direct of indirect een relatie heb, wil krijgen of heb gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • klanten;
  • mensen van bedrijven die interesse tonen in mijn dienstverlening;
  • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee ik een relatie wil krijgen, heb of heb gehad.

Belangrijk: als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers of Uiteindelijk Belanghebbende(n), (ook wel ‘Ultimate Beneficial Owner(s)’ of UBO genoemd) aan ons doorgeeft, ben je verplicht om deze medewerkers of UBO hierover te informeren. Je kunt een link naar dit privacystatement aan hen sturen. Deze medewerkers of UBO kunnen dan zien hoe Lecon met hun persoonsgegevens omgaat.

Wie is voor de verwerking verantwoordelijk?

Simpel, je hebt te maken met één verantwoordelijke partij en aanspreekpunt:

Lecon Advies en Projectmanagement

Chr. Huygensstraat 31

1171 XL Badhoevedorp

Voor welk doel verzamelt Lecon gegevens?

1. Lecon heeft de gegevens nodig om een relatie met je aan te kunnen gaan. Zo kan ik bijvoorbeeld relevantere informatie sturen als ik weet in welke branche jij en je organisatie werkzaam zijn.

2. Lecon wil een relatie graag goed onderhouden en opdrachten voor je kunnen uitvoeren. Met je persoonsgegevens kan ik contact blijven onderhouden. Om bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen is het nodig om over de naam van een contactpersoon te kunnen beschikken.

3. Lecon wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Het is dan van belang te weten aan wie ik passende vragen kunnen stellen.

4. Voor promotie- en marketingdoeleinden. Zo kan Lecon je relevante informatie sturen over nieuwe ontwikkelingen en beter inspelen op je wensen. Hiervoor vraag ik overigens altijd toestemming (overeenkomstig de Telecom wet).

5. Voor archiefdoeleinden. Ook al hebben we geen actuele relatie meer, dan gebruikt Lecon de gegevens graag voor historische of statistische doeleinden.

Hoe gaat Lecon met je gegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Lecon kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door mijzelf. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

Soms schakelt Leon derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een collega Adviseur of projectleider nodig voor een project binnen je organisatie. Of een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt of een email personaliseert. Lecon kan alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij je persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Je persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij het beheerproces van onze debiteuren. De persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Persoonsgegevens worden door Lecon nooit verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden er bij de verwerking?

Voor de doeleinden die Lecon nastreeft, houd ik mij aan de volgende, van kracht zijnde, wettelijke bepalingen:

  • De Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG (vanaf 25 mei 2018)
  • De Telecommunicatiewet (inzake e-mailverkeer)

Kan ik inzicht krijgen in wat er is vastgelegd?

Jazeker, je kunt een overzicht opvragen. Ook kun je een verzoek tot wijziging indienen of Lecon verzoeken je gegevens geheel te verwijderen.

Wanneer je een vraag of een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact op via deze link.

Wijzigingen in dit statement

Dit Statement wordt geactualiseerd bij veranderingen. Bijvoorbeeld wanneer de wijze van verwerking wijzigt of wanneer de wet andere eisen stelt. Middels een BLOG op deze website of een email nieuwsbrief, informeert Lecon je hierover.